POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

1. Kontrola podataka i primaoci ličnih podataka

Obaveštavamo Vas da se Vaši lični podaci (u daljem tekstu „podaci“) prikupljeni tokom posete web lokaciji rs.timacagro.com (u daljem tekstu „web lokacija“) i generalno, u kontekstu odnosa koji imate s našom kompanijom, koriste od strane TIMAC AGRO Balkans sa sedištem: Temerinska 76, 21000, Južno-bački okrug, Novi Sad, Srbija.

Prikupljeni podaci namenjeni su za upotrebu od strane kompanije TIMAC AGRO Balkans. Biće prosleđeni ili stavljeni na raspolaganje našim službama i našim sledećim pružaocima tehničkih usluga („podizvođači“ kako je definisano u propisima), u stroge svrhe njihovog zadatka:

  • Web agencija R2, 19 rue de Sevres – 75006 PARIS za statističku analizu;
  • TIMAC AGRO International, 27. av. Franklin Roosevelt 70158 F – 35408 Saint-Malo za statističku analizu.
  • Ljudi koji su uključeni u procese regrutovanja Grupe Roullier (regrutovanje, ljudski resursi i upravljanje).

Pristup je strogo regulisan postojećom sigurnosnom politikom, tako da je ljudska intervencija na podacima izuzetna. Pored toga, takav pristup regulišu standardne ugovorne klauzule u skladu sa važećim zahtevima.

TIMAC AGRO Balkans može otkriti Vaše podatke trećim licima, ako je takvo otkrivanje ovlašćeno i zahtevano zakonom ili sudskom odlukom ili ako je takvo otkrivanje neophodno da bi se osigurala zaštita i odbrana njegovih prava.

U suprotnom, Vaši podaci neće biti preneti ili dati na raspolaganje trećoj strani bez Vašeg prethodnog pristanka.

TIMAC AGRO Balkans ne prenosi Vaše podatke u treću zemlju u EEA. U slučaju prenosa van EEA, takvi transferi će biti podložni odgovarajućim zaštitnim merama, kao što su standardne klauzule koje zahteva Evropska komisija.

2. Pravne osnove i svrhe prikupljanja ličnih podataka

Ukoliko su neki od Vaših podataka potrebni da bi se sastavio ugovor u kojem ste vi ili Vaša kompanija ili da ispunimo regulatornu obavezu, bićete obavešteni u trenutku prikupljanja.

Vaši podaci će se koristiti na različite načine, u zavisnosti od razloga koji Vas je doveo u vezu sa našom kompanijom:

  • Na osnovu Vaše saglasnosti, koju možete povući u bilo kojem trenutku bez dovođenja u pitanje početne zakonitosti upotrebe Vaših podataka, kako bi kreirali Vaš lični dosije, procenili Vašu adekvatnost na osnovu iskustva i kvalifikovanost za poziciju koja je otvorena u ROULLIER Grupi, kao i za poziciju za koju ste se prijavili. Ovi podaci nam takođe omogućavaju da Vas, po potrebi, informišemo o novim ponudama;
  • Obrada i odgovor na zahteve koji mogu, ako je potrebno, dovesti do potpisivanja ugovora (zahtev za informacije);

3. Prava subjekata podataka i ostvarivanje ovih prava

Imate pravo da pristupite podacima, ispravite pogrešne podatke, koji se tiču Vas, kao i da se u slučajevima u granicama predviđenim propisima, suprotstavite, obrišete ili ograničite upotrebu nekih Vaših podataka ili da zatražite njihovu prenosivost, u cilju prenosa trećem licu.
Da biste iskoristili svoja prava ili bilo kakve informacije, pišite nam na adresu office@rs.timacagro.com i ako je potrebno, priložite bilo koji dokument koji dokazuje Vaš identitet i zahtev. Takođe, možete nam se obratiti u tu svrhu putem pošte na:

TIMAC AGRO International, 27. av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo, Francuska.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu.

Francuski nadzorni organ je Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

4. Skladištenje ličnih podataka

Vaši podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je neophodno da bi ispunili gore navedene svrhe, posebno u sledećem trajanju:

– Izvršenje i nadgledanje ugovora: 1 godinu nakon prestanka komercijalnog odnosa.- Znanje klijenta, istraživanje: 3 godine od poslednjeg kontakta ili do zahteva za brisanje.
– Regrutovanje: 2 godine nakon poslednjeg kontakta sa kandidatom.
– Izvršenje tražene operacije: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.
– Upravljanje tehničkim operacijama (standardizacija, obogaćivanje, dupliciranje): 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.
– Izbor ljudi koji će vršiti istraživanje, ankete, testiranje proizvoda i akcije promocije: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.
– Program lojalnosti (ankete o zadovoljstvu, žalbe i upravljanje uslugama nakon prodaje): dok traje komercijalni odnos.
– Upravljanje odnosima s klijentima (sprovođenje studija, anketa i testova proizvoda): dok traje komercijalni odnos.
– Sprovođenje anketa o kupcima: dok traje komercijalni odnos.
-Organizacija takmičenja, lutrije ili bilo koje promotivne akcije: 3 godine od kraja komercijalnog odnosa ili poslednjeg kontakta.
– Ažuriranje traženih datoteka od strane organa zaduženog za upravljanje spiskom, koji se protivi pozivu putem telefona: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta od potencijalnog klijenta
– Upravljanje mišljenjima ljudi o proizvodima, uslugama ili sadržaju: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.
– Upravljanje zahtevima za pristup, ispravljanje i protivljenje: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.
-Održavanje opozicione liste za prosleđivanje: 3 godine od datuma stvaranja liste
-Izvođenje i upravljanje datotekom o klijentu i potencijalnim klijentima: 3 godine od prikupljanja podataka ili poslednjeg kontakta od strane potencijalnog klijenta
– Upravljanje potraživanjima, predstečajni postupak i parnica: predstečajni postupak: do nagodbe mirnog postupka ili, ako to ne uspe, do propisivanja pravnog postupka. Parnica: dok pravni lekovi više ne budu dostupni.
-Razvoj statistike trgovine: 3 godine od prikupljanja podataka ili prvog kontakta.

Pre isteka ovih rokova, možemo Vas ponovo kontaktirati kako bismo saznali da li se slažete sa dužim čuvanjem Vaših podataka, u tom slučaju će rokovi navedeni gore početi ponovo da teču.

Na kraju ovih perioda podaci će biti izbrisani iz aktivnih baza podataka i, ako je potrebno, arhivirani u periodu koji ne prelazi zakonske propise ili odgovarajuće obaveze arhiviranja. Nakon što ovi rokovi isteknu, podaci će biti uništeni.

5. Obavezna ili neobavezna priroda deljenja podataka prilikom korišćenja kontakt obrasca

Podaci potrebni rs.timacagro.com za postizanje gore opisanih ciljeva su na kontakt obrascu označeni zvezdicom. Ako ne ispunite ova obavezna polja, nećemo biti u mogućnosti da pratimo Vaše zahteve i / ili da Vam pružimo željene usluge. Pristup ovim podacima je uslov za prijavu na online aplikaciju, u suprotnom, nećete biti u mogućnosti da se prijavite.

Podaci koji nisu označeni zvezdicom nisu obavezni i omogućavaju nam da Vas bolje upoznamo i poboljšamo kako našu komunikaciju, tako i usluge za Vas.

Ukoliko nije propisano lokalnim propisima, morate osigurati da podaci dostavljeni kao deo Vaše prijave (direktno ispunjene informacije ili prilozi) ne sadrže osetljive podatke.

Osetljivim informacijama smatra se informacija koja direktno ili indirektno otkriva da li ste pripadnik neke etničke grupe, nacije, seksualne sklonosti; politička, religijska ili filozofska mišljenja; sindikalne ili međusobne aktivnosti; moguće krivične presude ili krivična dela; kao i Vaš broj socijalnog osiguranja.