Informacije o uredništvu

Website: rs.timacagro.com
Urednik: TIMAC AGRO Balkans
Adresa urednika: Temerinska 76, 21000, Novi Sad. Južno-bački okrug, Serbia
Broj telefona: +381 21 4727020
Publication Manager: TIMAC AGRO Balkans – office@rs.timacagro.com
Webmaster: TIMAC AGRO International – contact.tai@roullier.com
Kreator sajta: Agence Digitale R2

Kontaktirajte nas

TIMAC AGRO Balkans Vam nudi mogućnost korespodencije sa njegovim servisom, u skladu s Marianne standardom. Ova međuministarska povelja ima za cilj da garantuje kvalitet dobrodošlice i promoviše vrednosti poput ljubaznosti, pristupačnosti, brzine, jasnoće odgovora, ali i duha slušanja, strogosti i transparentnosti.

Da bismo Vam pomogli u pronalasku pravog partnera:
• Opšta pitanja, zahtevi ili dodatne informacije: TIMAC AGRO Balkans – office@rs.timacagro.com

• Funkcionisanje web stranice, tehničke poteškoće, problem prikazivanja ili preuzimanja, primedbe i predlozi: TIMAC AGRO Balkans – office@rs.timacagro.com

Hosting provider

CFPR
SAS sa kapitalom od 12 181 467 €
RCS Saint-Malo – SIREN 313642548
Broj PDV-a: FR 11 313 642 548
Sedište: 27 avenue Franklin Roosevelt – 35400 Saint-Malo – Francuska

Opšti uslovi korišćenja web stranice i usluga koje se nude

Sve osobe koje koriste web stranicu TIMAC AGRO Balkans (https://www.rs.timacagro.com) (u daljem tekstu: Web lokacija) ovim se slažu da poštuju sledeće uslove korišćenja. Ovi uslovi korišćenja mogu se izmeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku, zbog toga korisnici web lokacije rs.timacagro.com se pozivaju da redovno proveravaju uslove korišćenja.

Ova stranica je dostupna korisnicima u svakom trenutku. Međutim, prekid zbog tehničkog održavanja može da sprovede TIMAC AGRO International, koji će se zatim potruditi da komunicira sa korisnicima pre datuma i vremena intervencije.

Web stranicu rs.timacagro.com redovno ažurira Igor MOLNAR. Na isti način, zakonski navodi se mogu izmijeniti u bilo kojem trenutku. Korisnicima se preporučuje da ih proveravaju redovno, kako bi bili u toku sa izmenama.

Ograničenja odgovornosti

TIMAC AGRO Balkans ne može biti odgovoran za direktno ili indirektno oštećenje opreme korisnika prilikom pristupa sajtu rs.timacagro.com, nastalog upotrebom neprikladne ili neispravne opreme, bilo pojave greške ili nekompatibilnosti.

TIMAC AGRO Balkans ne može biti odgovoran za naknadne štete (kao što su na primer gubitak tržišta ili gubitak šansi na tržištu) nastale korišćenjem web stranice rs.timacagro.com.

TIMAC AGRO Balkans, gde je to primenljivo, takođe zadržava pravo da dovede u pitanje građansku i / ili krivičnu odgovornost korisnika, posebno u slučaju rasističkih, zloupotrebljivih, klevetničkih ili pornografskih poruka, bez obzira na medij koji se koristi. (tekst, fotografija…).

Zaštita i obrada ličnih podataka

Tim web stranice rs.timacagro.com posebno poštuje zakonske obaveze bilo kog izdavača web lokacija i poštuje preporuke Nacionalne komisije za računarstvo i slobodu (CNIL).

Identitet i kontakt podaci upravljača

Sajt rs.timacagro.com postavlja kompanija TIMAC AGRO International, čije se sedište nalazi u 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo, registrovan kod RCS Saint-Malo pod brojem 534 392 485.

Kompanija TIMAC AGRO Balkans je odgovorno za obradu ličnih podataka i prikuplja podatke o Vama putem ove web stranice (u daljem tekstu „Podaci“).

Za pitanja vezana za prikupljanje i obradu Vaših podataka, koje vrši TIMAC AGRO Balkans, možete nas kontaktirati e-poštom na sledeću adresu: office@rs.timacagro.com.

Informacije o obradi Vaših podataka

Finalnost

Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo o Vama omogućavaju nam da odgovorimo na Vaša pitanja i zahteve putem našeg obrasca za kontakt.

Pravni osnov

Obrada Vaših podataka vrši se na osnovu pristanka (neuspeh u popunjavanju obrasca je jasan pozitivan akt, koji podrazumeva saglasnost).

Periodi zadržavanja

Mi čuvamo Vaše podatke:

  •  3 godine nakon poslednjeg kontakta koji smo imali s Vama (npr. zahtev za dokumentaciju ili klik na hipertekst vezu u nekoj od naših poruka putem e-maila), ako niste korisnik; ili
  • 3 godine nakon prestanka poslovnog odnosa (npr. nakon kupovine, do kraja ugovora ili poslednjeg kontakta sa Vama), ako ste kupac.

Na kraj propisanih rokova zadržavanja izbrisaćemo Vaše podatke. Pre isteka ovog roka, postavićemo Vam pitanje da li prihvatate duže čuvanje Vaših podataka i u tom slučaju će početi da teče gore navedeno vreme.

Obavezna polja i opcije

Osnovni podaci, koji su kompaniji TIMAC AGRO Balkans neophodni za postizanje gore opisanih ciljeva su na kontaktnom obrascu označeni zvezdicom. Ako ostavite ta obavezna polja prazna, nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaše zahteve i / ili da pružimo željene usluge.

Podaci koji nisu označeni zvezdicom su fakultativni; omogućuju nam da Vas bolje upoznamo i da poboljšamo našu komunikaciju i usluge Vama.

Kolačići

Navigacija po web stranicama kompanije TIMAC AGRO Balkans rezultira deponovanjem kolačića. Kolačići su male tekstualne datoteke sačuvane na Vašem uređaju, koje sadrže brojne podatke o Vašoj navigaciji (npr. datum, vreme i broj poseta, dolazak izvora, podešavanja).

Mi koristimo kolačiće za:

  • Osiguranje pravilnog funkcionisanja sajta;
  • Analiziranje anonimnih poseta stranici (broj poseta, aktivnost posetilaca, frekvencije povratka)

Kolačići se čuvaju 13 meseci. Ovaj period se ne produžava Vašim povratnim posetama.

Kolačići za depozit na Vašem terminalu pretpostavljaju prikupljanje saglasnosti. Na taj način, po dolasku na našu web stranicu, informativni transparent pokazuje da koristimo ovu tehnologiju i nastavkom pregledanja prihvatate podnošenje kolačića na svoj uređaj. Međutim, možete ih podesiti u bilo kojem trenutku klikom na sledeću vezu: Set cookies

Primaoci podataka

Kao deo pružanja naših usluga, možemo deliti ili dati pristup Vašim podacima našim sledećim saradnicima:

Od kompanije TIMAC AGRO Balkans može se tražiti da Vaše podatke otkrije trećim licima, ukoliko je takvo otkrivanje podataka dozvoljeno i zahtevano zakonom ili sudskom odlukom ili je obelodanjivanje potrebno za zaštitu i odbranu njegovih prava.

Osim ovih slučajeva, Vaši podaci se neće prodavati ili stavljati na raspolaganje trećim licima bez Vašeg odobrenja.

Kompanija TIMAC AGRO Balkans osigurava da neće biti prenosa Vaših podataka u treću zemlju u Evropsku Uniju.

Vaša prava

Imate pravo pristupa Vašim informacijama, pravo da zatražite ispravku, brisanje ili prenosivost i pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka i da povučete svoj pristanak.

Ova prava se mogu iskoristiti u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte našoj DPO grupi:

dpo@roullier.com ili našem predstavnišvu na office@rs.timacagro.com;

ili pošaljite poštom na:

TIMAC AGRO International 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu.

Francuski nadzorni organ je National Informatics and Liberties Commission (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

Autorska prava i prava reprodukcije sadržaja objavljenog na mreži

Prava reprodukcije javnih ili službenih dokumenata od objavljivanja Pravilnika br. 2005-650 od 6. juna 2005. o slobodi pristupa administrativnim dokumentima i ponovnoj upotrebi javnih informacija, podrazumevaju da se informacije mogu ponovo koristiti u druge svrhe osim onih za koje su korišćene ili proizvedene, a posebno informacije koje su javno dostupne. Dokumenti koji su namenjeni za javno emitovanje nisu obuhvaćeni nikakvim autorskim pravima i stoga se mogu slobodno reprodukovati. Grafika, ikonografija i urednički sadržaji ostaju vlasništvo države i kao takvi podležu zaštiti koje pruža Kodeks intelektualne svojine.

Član L.122-5 Kodeksa intelektualnog vlasništva utvrđuje princip prema kojem „kada je delo objavljeno, autor ne može zabraniti širenje, čak i integralno, putem štampe ili televizijskog emitovanja, kao aktualnosti, vijesti, govori upućeni javnosti izgovoreni na političkim skupštinama, kao i na javnim sastancima političkog uređenja i zvaničnim ceremonijama “.

Ovo se posebno odnosi na govore i javne intervencije slične izuzeću od autorskih prava. Slično tome, javni ili zvanični dokumenti poput zvaničnih saopštenja nisu obuhvaćeni nikakvim autorskim pravima, pa se stoga mogu slobodno reprodukovati.

Ako je delimično ili u potpunosti omogućeno objavljivanje tih sadržaja, mora ga pratiti ime autora, izvora i eventualno veza do originalnog dokumenta na mreži i web lokaciji. Stoga bi trebalo navesti riječi „© TIMAC AGRO International –www.timacagro.com“.

Odgovornost za veze do drugih web lokacija

Web lokacija nudi mnogo linkova do drugih web lokacija, uglavnom zvaničnih web lokacija (vlada, institucija, javnih tela itd.), ali i do web lokacija, francuskih ili stranih, udruženja, obrazovnog sektora profesionalnih organizacija ili partnerskih kompanija u jednokratnim operacijama.

Svaki put se specifikuje na koji web sajt mi predlažemo da odete. Ove stranice, čije se adrese redovno proveravaju, nisu deo web lokacije rs.timacagro.com: ne preuzimaju odgovornost za pisanje web lokacije koja ne može biti odgovorna za sadržaj na koji ove veze upućuju. Namenjeni su samo da korisniku omoguće lakši pristup drugim dokumentovanim resursima o temi o kojoj se raspravlja.

Zahtev za kreiranje veza

Pravljenje veza do web lokacije rs.timacagro.com

Web lokacija ovlašćuje, bez prethodnog odobrenja, uspostavljanje hipertekstualnih veza koje upućuju na njegove stranice, pod uslovom da:

  •  ne koristite tehniku dubinskih veza, tj. da stranice web lokacije rs.timacagro.com ne smeju da se nalaze unutar stranica drugog web sajta, već da budu vidljive otvaranjem nezavisnog prozora.
  •  spomenite izvor koji će putem hiperteksta usmeravati direktno na ciljani sadržaj.

Web lokacije koje odluče da ukažu na rs.timacagro.com odgovaraju ako ugrožavaju sliku javne stranice.

Važeći zakon i nadležnost

Svaki spor u vezi sa korišćenjem web lokacije rs.timacagro.com podložan je francuskom zakonu. Isključivo je u nadležnosti suda u Parizu.