Sektor za ishranu životinja sarađuje sa institutima i univerzitetima širom sveta (INRA, INP, IFIP...)

Stručnost za sve vrste životinja i sve uzgajivače

Naši inženjeri i doktori za hemijske formulacije proizvoda za ishranu životinja rade u našim laboratorijama i na terenu (Evropa, Azija, Južna Amerika) na uvođenju novih generacija aktivnih sastojaka za preživare, nepreživare i vodene organizme. Dva veštačka buraga – digestora, obezbeđuju da se analizira uticaj naših formulacija na različite teme, kao što su svarljivost ili vrednost obroka.

Crevni imunitet nepreživara, vrednost stajskog đubriva i poboljšanje silaže takođe predstavljaju predmet istraživanja i specifičnih studija. Sektor za ishranu životinja sarađuje sa velikim brojem instituta i univerziteta širom sveta ( INRA, INP, IFIP..)

Stručnost za sve vrste životinja i sve uzgajivače.
2
veštačka buraga/digestora
30
godina iskustva u domenu preživara
Saradnja sa eksperimentalnim farmama