Najvažnija kontrolna tačka naše proizvodnje i istraživanja

Laboratorija za fizičko-hemijske analize

Kontrolna laboratorija potvrđuje i garantuje kvalitet proizvodnje Roullier grupe. Laboratorija vrši analize tokom kompletnog ciklusa proizvodnje, od analiza sirovina do gotovog proizvoda, fizičkih karakteristika (granulometrija, lomljivost granula i sl.) i hemijskih karakteristika (titracija minerala, oligoelementi..).

Da bi ovakav pristup bio moguć, timovi na terenu su opremljeni najmodernijim tehnološkim sredstvima za rad. Timovi su na ovaj način uključeni u inovativne projekte sektora razvoja u okviru ishrane biljaka i životinja.

Mikrobiološka laboratorija

“Naša akreditacija”: garancija optimalne bezbednosti i međunarodnog priznanja. Naši doktori mikrobiologije testiraju antimikrobnu efikasnost dezifenkcionih proizvoda koji se koriste u veterini, poljoprivrednim proizvodima, medicini, industrijskim oblastim kao i u društvenim zajednicama. Takođe garantuju upravljanje mikrobiološkim i sanitarnim statusom različitih proizvoda, a sve sa ciljem da se verifikuje sterilnost ili otkrije prisustvo patogenih klica. Mikrobiološka laboratorija blisko sarađuje sa sektorima ishrane biljaka i ishrane životinja. Akreditacija francuske organizacije za akreditaciju COFRAC i priznanje Ministarstva za istraživanje obezbeđuje laboratoriji da izađe u susret potrebama bilo koje organizacije, privatne ili javne, kojoj je neophodna laboratorija za sertifikaciju.

COFRAC akreditacioni broj 1-1308
Član AFNORA (Francusko udruženje za standardizaciju)
Potvrđeno od strane Ministarstva za istraživanje

30 000
uzoraka/godišnje
200 000
analiza/godišnje
COFRAC
N0 1-1308